Vår berättelse

Vi heter Petrus & Elisabet Isaksson och bor i Örnsköldsvik där vi båda tillhör en församling som min fru och hennes föräldrar grundade. Vi har varit på olika missionsresor genom åren både i Sverige och utanför rikets gränser. Nu senast i Tjeckien som numera också är en del av vårt missionsfält, dit vi åker emmellanåt och hjälper till med olika volontäruppdrag.  

Vi vill plantera ett hopp hos andra - Tillsammans med dig...

Med fokus på att hjälpa människor där mission ligger som grund för vårt uppdrag, har vi idag förutom vårt nationella arbete, ett samarbete med en församling i Tjeckien som vi stödjer. Där har vi också bott och verkat en tid och hjälpt dem med olika projekt.

Att förstå varandra är viktigt och en bra kommunikation leder oftast till en bra relation. För vår del har våra tjeckiska studier hjälpt oss förstå det tjeckiska språket. Goda relationer har byggts och skapat starka band oss emellan. Tillsammans växer vi med uppgiften.