Att ge en del av sig själv till andra bygger relationer för livet