Vår berättelse 

Vi heter Petrus & Elisabet Isaksson och bor i Örnsköldsvik där vi båda tillhör en församling som min fru och hennes föräldrar grundade. Vi har varit på olika missionsresor genom åren både i Sverige och utanför rikets gränser. Nu senast i Tjeckien som numera också är en del av vårt missionsfält.

Med fokus på att hjälpa människor där mission ligger som grund för vårt uppdrag, har vi idag förutom vårt nationella arbete, ett samarbete med en församling i Tjeckien som vi stöder. Där har vi också bott och verkat en tid och hjälpt dem med olika projekt. Goda relationer har byggts och skapat starka band oss emellan och tillsammans växer vi med uppgiften.

Att ge en del av sig själv till andra bygger relationer för livet...