Vårt varumärke

När vi började söka efter ett passande namn på vårt varumärke fördes våra tankar till att själva namnet måste innehålla något som var passande till vårt uppdrag. Vårt fokus skulle vara att hjälpa människor i olika situationer, även med en speciell inriktning mot barn och ungdomar. En viktig och avgörande betydelse var att namnet på vårt varumärke skulle vara ett verktyg i vårt arbete och möte med olika människor. Resultatet blev: