Vårt varumärke

När vi började söka efter ett passande namn på vårt varumärke, fördes våra tankar till att själva namnet måste innehålla något som var passande för vårt uppdrag. Vårt fokus är att hjälpa människor i olika situationer, med en speciell inriktning mot barn- och ungdomar. En viktig och avgörande del att namnet på vårt varumärke skulle vara ett verktyg i vårt arbete. Det resulterade i namnet: