Om

Våra sponsorer bidrar till att vi kan sätta av medel till olika hjälpinsatser

Vi marknadsför oss genom vårt varumärke "Nära Ditt Hjärta"

Tillsammans vill vi göra skillnad för människor i olika situationer