Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att hjälpa människor i olika situationer. Exempel på detta kan var sponsring till sociala insatser, ekonomisk hjälp samt biståndsverksamhet. Det sker genom olika försäljningsuppdrag hos oss. 

Vår hjälp når även utanför rikets gränser. I Tjeckien samarbetar vi med en lokal församling och tillsammans med den når vi ut till människor som behöver vår hjälp. Goda relationer har skapats och ur dessa har ett gott samarbete vuxit fram.

Att bidra med det vi kan och hjälpa till där behovet finns är en viktig byggsten i vårt arbete. Att få se människor glädjas och ta del av hjälpen stärker vår motivation att fullfölja vårt uppdrag och på så sätt uppnå våra mål.

Teamarbete är nyckeln till ett lyckat resultat...