Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att hjälpa människor i olika situationer. Exempel på detta kan var sponsring till sociala insatser, ekonomisk hjälp samt biståndsverksamhet. Detta sker genom olika försäljningsuppdrag som vi har, där en del av de intäkter som skapas, öronmärks för olika hjälpinsatser till behövande, genom våra verksamheter.

Med fokus på barn och ungdomar vill vi utmana företag att stödja vårt arbete. Vårt samarbete med olika aktörer på marknaden gör att vi når ut med hjälp till dessa. Exempel på detta kan vara barnavdelningar på sjukhus, föreningar, fonder och stiftelser. Vårt arbete är rikstäckande och även utanför rikets gränser.