Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att hjälpa människor i olika situationer. Exempel på detta kan var sponsring till sociala insatser, ekonomisk hjälp samt biståndsverksamhet. Detta sker genom olika försäljningsuppdrag som vi har, där en del av de intäkter som skapas, öronmärks för olika hjälpinsatser till behövande, genom våra verksamheter. 

Vår hjälp når även utanför rikets gränser. I Tjeckien samarbetar vi med en lokal församling och tillsammans med den når vi ut till människor som behöver vår hjälp. Goda relationer har skapats och ur dessa har ett gott samarbete vuxit fram. Att bidra med det vi kan och hjälpa till där behovet finns är en viktig byggsten i vårt arbete.