Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att hjälpa människor i olika situationer men med fokus på barn- och unga. Exempel på detta kan var sponsring till sociala insatser, ekonomisk hjälp samt biståndsverksamhet. 

Vår kontakt med olika aktörer på marknaden gör att vi når ut med hjälp till andra. Exempel på detta kan vara barnavdelningar på sjukhus, föreningar, fonder och stiftelser. Vårt arbete är rikstäckande och även utanför rikets gränser.